חיזוק יחסים ברי קיימא

ההצלחה שלנו תלויה במידה ניכרת באיכות היחסים אותם אנו מחזקים עם הלקוחות שלנו, עם הספקים שלנו ועם שותפים מרכזיים אחרים. אנו שואפים לקדם את היחסים המבוססים על אמון, שקיפות, כבוד הדדי ואמונות משותפות.

מספר גדול יותר של סדרי עדיפויות בתחום הקיימות

מיקום הלקוחות שלנו בראש סדר העדיפויות

עם השקת תכנית ציון יזם נטו (Net Promoter Score – NPS) בשנת 2013, נתננו לעצמינו את הכלים להפוך לארגון ששם הכי הרבה את הלקוח במרכז בתעשייה. תכנית NPS מאפשרת לנו למדוד את איכות הביצועים שלנו דרך עיניהם של הלקוחות. היא מסייעת לנו להבין ולמסור את מה שחשוב לידי הלקוחות. היא משמשת גם כמדד ביצועים מרכזי (KPI) עבור צמיחת עסק.

נאמנות ושביעות רצון של לקוח קריטיות להצלחתה הממושכת של החברה שלנו. NPS מאפשרת לנו לבצע הערכה הן בדרך שיטתית (מערכתית) והן בדרך של שקיפות. היא מעניקה לנו תהליך מהיר ומתוקנן לשם קטלוג, ניתוח ופתרון כל סוגיות (בעיות) הלקוחות.

הטבענו את תכנית NPS בקרב הארגון, החל ממחלקת המבצעים שלנו בשטח ועד למשרדינו הראשי. סוגיות של לקוחות דורגו במיקום עליון בחברה עם בעלות, מדידה ומעקב עבור סוגייה של לקוח בודד מתרחשות בכל דרג של הארגון.

בחודש יוני 2016, התחלנו להכשיר 30,000 עובדים העומדים בפני לקוחות, בכל הנוגע להתנהגויות התומכות בהבטחה שלנו של-"הנדסה. מחר. ביחד" ללקוחות. אימוץ התנהגויות אלה הינו המפתח בלהפוך לשותף הבחירה של התעשייה.

ניהול רכישה ואספקה מתמשך

כחלק מקבוצת טיסנקרופ, אנחנו מבינים כי קיימות הכרחית לחיוניות העתידית של החברה שלנו. קיימות מניעה חדשנות ומשפרת כל הזמן את איכות הביצועים הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים שלנו. היא קריטית גם לניהול רכש ואספקה מוצלח.

אנחנו יודעים שהפעולות שלנו עשויות להשפיע על הסביבה, על החברה ועל הכלכלה בקרב המדינות בהן אנו פועלים. קוד ההתנהגות של ספק  טיסנקרופ מתאר את ההבנה שלנו לגבי קיימות והיענות כמו גם את הסטנדרטים בהם צריכים לעמוד הספקים שלנו.

בכל פעילויות הרכישה שלנו, אנו לוקחים בחשבון את הקריטריונים הכלכליים, הטכניים, התהליכיים, החברתיים והסביבתיים. אנו מצפים לכך שהפעילויות העסקיות של הספקים שלנו ייענו לחלוטין לחוקים ולהסדרים לאומיים ובינלאומיים יישומיים, לעקרונות הגלובליים של האו"ם ולדרישות ולתקנים בקוד ההתנהגות של הספק שלנו.

עבדות והצהרת סחר בבני אדם

טיסנקרופ AG מהווה חותם ליוניברסל קומפקט (United Nations Global Compact) ותומך בהצהרת זכויות האדם האוניברסלית של האו"ם ובתקני העבודה המרכזיים של ארגון העבודה הבינלאומי (ILO). קבוצת טיסנקרופ מחויבת לעבדות ממוגרת ולסחר בבני אדם בשרשרת האספקה ובמבצעים שלהם. המאמצים שלנו להשיג זאת מתוארים בתוך "הצהרת עבדות וסחר בבני אדם עבור ThyssenKrupp AG וחברות הבת שלה", הנעשה בעקבות סעיף 54 של חוק העבדות המודרנית בבריטניה 2015.

קריטריונים ותאימות

שלושת מרכיבי המפתח הבאים מסייעים להבטיח ניהול רכש ושרשרת אספקה בר קיימא במעלית  טיסנקרופ:

  • קוד ההתנהגות של ספק  טיסנקרופ

  • ניתוח סיכוונים: בתמיכה על ידי ניתוחי סיכונים, הערכות עצמיות וביקורות המתקשרות לאירועים, זיהוי סיכונים בשלב מוקדם מאפשר לנו לפקח על התאימות עם עקרונות ודרישות קוד התנהגות של ספקים.

  • פיתוח ספק: אנחנו עובדים עם הספקים שלנו במטרה לזהות סיכונים ולפתח תכניות פעולה הדדיות שיתנו מענה לאזורי סיכון ספציפיים.

שותף לקיימות:
שלושת מרכיבי המפתח הבאים מסייעים להבטיח ניהול רכש ושרשרת אספקה בר קיימא במעלית טיסנקרופ